Tình hình tai nạn lao động năm 2017

 

Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

trên toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 9.173 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó:

        - Số vụ TNLĐ chết người: 898 vụ

- Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 101 vụ

- Số người chết: 928 người

- Số người bị thương nặng: 1.915 người

- Nạn nhân là lao động nữ: 2.727 người

Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2017 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như tại bảng sau:

TT

Địa phương

Số người chết

Số vụ chết người

Số vụ

Số người bị nạn

Số người bị thương nặng

1

TP. Hồ Chí Minh

123

122

1.517

1.535

306

2

Hà Nội

66

66

385

387

64

3

Bình Dương

57

55

436

451

50

4

Quảng Ninh

45

43

570

598

338

5

Phú Yên

40

36

83

74

17

6

Bắc Ninh

38

38

145

145

10

7

Hải Dương

29

29

287

289

121

8

Đồng Nai

29

28

1.424

1.434

106

9

Yên Bái

27

27

73

74

47

10

Thanh Hóa

25

23

34

39

14

Các địa phương trên có số tổng số người chết vì tai nạn lao động là 479 người chiếm 51,6 % tổng số người chết vì TNLĐ trên toàn quốc.

 

So sánh tình hình TNLĐ năm 2017 với năm 2016

Qua các số liệu thống kê về tình hình TNLĐ năm 2017 so với năm 2016 cụ thể như sau: 

 

TT

Chỉ tiêu thống kê

Năm 2016

Năm 2017

Tăng/giảm

1

Số vụ

7.588

7.749

+161 (+2,1 %)

2

Số nạn nhân

7.806

7.907

+101 (+1,3%)

3

Số vụ có người chết

655

648

-7 ( -1,1%)

4

Số người chết

711

666

-45 (-6,3%)

5

Số người bị thương nặng

1.855

1.681

-174 (-9,4 %)

6

Số lao động nữ

2.291

2.317

+26 (+1,1%)

7

Số vụ có 2 người bị nạn trở lên

95

70

-25 (-26,3%)

Bảng 1: So sánh tình hình TNLĐ năm 2017 và năm 2016 khu vực có quan hệ lao động.

 

Kiểm định thiết bị

Icon - Kiểm định thiết bị

Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Icon - Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Huấn luyện an toàn lao động

Icon - Huấn luyện an toàn lao động