Huấn luyện an toàn lao động - Vệ sinh lao động 2019 Nổi bật

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và Kiểm định thiết bị Việt Nam

Cung cấp dịch vụ tư vấn, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, người lao động, cho người vận hành các thiết có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo  Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung và các yêu cầu của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.                                                                                       

Chương trình học lý thuyết an toàn vệ sinh lao động


Các chương trình học thực hành an toàn vệ sinh lao động

Trong lao động sản xuất thì việc huấn luyện an toàn là biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, tai nạn trong quá trình lao động.

Các chương trình huấn luyện an toàn :

  •     An toàn chung.
  •     An toàn vận hành nồi hơi.
  •     An toàn Bình Áp lực.
  •     Bảo vệ cơ cấu truyền động.
  •     An toàn điện.
  •     An toàn Hệ thống lạnh.
  •     An toàn trong Hàn điện – Hàn hơi.
  •     An toàn khi làm việc với hóa chất.
  •     An toàn trong vận hành Thiết bị nâng.

 

Kiểm định thiết bị

Icon - Kiểm định thiết bị

Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Icon - Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Huấn luyện an toàn lao động

Icon - Huấn luyện an toàn lao động