Huấn luyện an toàn thiết bị nâng

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN - THIẾT BỊ NÂNG

1. Các kiến thức cơ bản:

Stt

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

1

Các khái niệm cơ bản

Làm cho người học nắm được: 
- Phân loại thiết bị nâng theo TCVN 4244-86. 2005 
- Các đặc trưng để phân biệt các loại TBN ( Máy trục kiểu cầu, cần trục, máy nâng xây dựng, xe nâng hàng )

2

Cấu tạo chi tiết của các bộ phận quan trong như: cơ cấu nâng hạ , cơ cấu an toàn, cơ cấu di chuyển, phanh

Làm cho người học hiểu được: 
- Cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc của các cơ cấu 
- Các hư hỏng thường gặp

3

Cấu tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn : cáp thép ,móc, xích, phanh, tang, puly, kết cấu kim loại, cần, các cơ cấu an toàn

3.1

Cáp, xích

Làm cho người học nắm được: 
- Các khái niệm về cấu tạo cáp, bước bện cáp, lực kéo đứt cáp, điều kiện loại bỏ cáp, các hư hỏng thường gặp 
- Các loại xích, ưu, nhược điểm của xích so với cáp. Ứng dụng của xích, cách kiểm tra xích

3.2

Móc

Làm cho người học nắm được: 
- Cấu tạo móc đơn, móc đôi, ứng dụng của chúng 
- phương pháp loại bỏ móc 
- Các cơ cấu mang tải khác, bài toán treo xiên

3.3

Phanh

Làm cho người học nắm được: 
- Cấu tạo phanh đai, má, áp trục 
- Các yêu cầu an toàn

3.4

Tang tời và puly

Làm cho người học nắm được: 
- Các loại tang ma sát, cắt rãnh, ứng dụng, công dụng puly 
- Yêu cầu an toàn đối với tang, puly

3.5

Cần và kết cấu kim loại

Làm cho người học nắm được: 
- Cấu tạo cần, kết cấu kim loại, các hư hỏng thường gặp 
- Quan hệ Q-L, Q-H, Q-Góc nghiêng cần. Bảng quan hệ tải trọng-tầm với 
- Các sự cố quá tải ở tầm với tương ứng

3.6

Thiết bị an toàn

Làm cho người học hiểu được: 
- Công dụng của từng loại thiết bị an toàn, vị trí đặt 
- Yêu cầu an toàn của từng thiết bị

2. Các kiến thức về an toàn, quy trình làm việc và xử lý sự cố:

1

Các sự cố và nguyên nhân sự cố

Làm cho người học hiểu được: 
- Các sự cố và nguyên nhân của đứt, tuột cáp, gẫy cần, tuột phanh, gẫy, tuột móc 
- Cháy cần trục do phóng điện 
- Lật đổ xe nâng hàng 
- Gây tai nạn cho những người làm việc xung quanh

2

Quy trình vận hành an toàn

Làm cho người học nắm chắc: 
- Các bước của quy trình vận hành an toàn 
- Những điều cấm khi vận hành thiết bị 
- Hệ thống các tín hiệu tayLm cho người học nắm chắc: 
- Cc bước của quy trình vận hnh an tồn 
- Những điều cấm khi vận hnh thiết bị 
- Hệ thống cc tín hiệu tay

3

Khái niệm thiết bị nâng

Làm cho người học nắm được: 
- Khái niệm về chế độ làm việc của thiết bị nâng 
- Mục đích, yêu cầu của việc khám nghiệm 
- Các bước khám nghiệm thiết bị

4

Kiểm tra và bảo trì cho các bộ phận quan trọng

Làm cho người học nắm được: 
- Quy định thời gian kiểm tra các bộ phận ( cáp, móc, tang, puly, phanh, cơ cấu an toàn ) 
- Cách kiểm tra, bảo trì các bộ phận quan trọng

5

Kiểm tra cuối khóa

Theo hình thức trắc nghiệm.

Kiểm định thiết bị

Icon - Kiểm định thiết bị

Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Icon - Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Huấn luyện an toàn lao động

Icon - Huấn luyện an toàn lao động