Kiểm định an toàn lao động | VIET NAM EIST CO.,LTD

QUÍ KHÁCH HÀNG THÂN MẾN!

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và Kiểm định thiết bị Việt Nam được thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 10 tháng 06 năm 2015 với tên đầy đủ là CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VIỆT NAM, tên viết tắt là VIET NAM EIST CO.,LTD.

Ngoài Chức năng chính là thực hiện Dịch vụ kiểm định KTAT các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Thông tư số 05/2014- BLĐTB XH và Thông tư 06/2014 – BLĐTBXH , Công ty còn cung cấp dịch vụ tư vấn, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, người lao động, cho người vận hành các thiết có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư 27/2013- BLĐTBXH, và các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật gắn liền với sự đổi mới công nghệ trong sản suất của các doanh nghiệp. Với đội ngũ Kiểm định viên có nhiều năm kinh nghiệm làm kiểm định tại các trung tâm kiểm định của nhà nước ( Đặng Thị Thúy 15 năm làm KĐV Tại Trung tâm Kiểm định máy và thiết bị Bộ nông nghiệp, Nguyễn Việt Anh 16 năm, Nguyễn Thanh Bằng 10 năm, Nguyễn Tiến Tùng 10 năm làm KĐV Tại Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực I. Với chính sách chất lượng và để đáp ứng với yêu cầu trong công việc ngày càng cao, Đội ngũ KĐV trong công ty luôn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật tiến bộ của khoa học kỹ thuật nhằm mục đích đáp ứng và hỗ trợ khách hàng một cách có hiệu quả nhất.

Với tiêu chí An toàn – Chính xác – Kịp thời, Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và Kiểm định thiết bị Việt Nam luôn luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định an toàn, Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ Kiểm định viên , nhân viên nhằm đảm bảo các yếu tố về chuyên môn , nghiệp vụ để phục vụ khách hàng một cách có hiệu quả nhất và đảm bảo không để xảy ra sai sót gây nguy hiểm cho người lao động.

                                                                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                                                                                                                      NGUYỄN THANH BẰNG

Tin tức - Sự kiện

Kiểm định thiết bị

Icon - Kiểm định thiết bị

Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Icon - Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Huấn luyện an toàn lao động

Icon - Huấn luyện an toàn lao động